ERP

ERP, "Enterprise Resource Planning" kelimelerinin kısaltmasıdır. Türkçeye genel olarak Kurumsal Kaynak Planlama olarak çevrilmektedir. Kurumsal kaynak planlaması anlam olarak, işletmenin tüm kaynaklarının birleştirilip, verimli olarak kullanılması için tasarlanmış bilgi sistemlerine verilen genel addır.

Kurumsal Kaynak Planlama yazılımları, bir işletmenin, satıştan muhasebeye, üretimden insan kaynaklarına, stok yönetiminden satın almaya tüm süreçlerde gerçekleştirilen işlem ve verilerin bir araya getirilmesine yardımcı olan sistemlerdir. Kurumsal kaynak planlama sistemleri temel olarak değişik verilerin saklanabildiği bütünleşik bir veri tabanı kullanırlar.

Kurumsal Kaynak Planlama entegre ve bütünleşik bir yaklaşım sunar. Veri, öngörülen sürecin başında ERP sistemine girer, değişik departmanlarda işlenerek bilgiye dönüşür.

Kurumsal Kaynak Planlama kavramı ilk olarak üretim çevrelerinde kullanılmaya başlansa da; günümüzde çok daha geniş bir alanda telaffuz edilmektedir. KKP sistemleri, bir işletmenin iş alanına bakmadan, tüm temel işlemlerini kendi yapısı altında toplayabilir.

Üretim veya satış işletmeleri, kâr amacı olmayan kuruluşlar, vakıflar, hükümetler veya diğer kurumlar KKP sistemlerini kullanabilirler.

Bir KKP yazılımı bünyesinde genelde finans, muhasebe, maliyet muhasebesi, satış, satın alma, üretim, stok yönetimi, depo yönetimi, kalite kontrol, bakım onarım, satış sonrası servis, insan kaynakları gibi çeşitli uygulamalar bulunmaktadır.

ERP yaklaşımının faydaları arasında; süreç ve veri standartlarının oluşturulması, bölümler arası entegrasyon ve iletişimin arttırılması, tekrarlanan veri girişlerinin ortadan kaldırılması ve tutarlı raporlama sayılabilir.

Copyright © 2017 - Her Hakkı Saklıdır.

Scroll to Top